Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
Modest Baudoncq(15 augustus 1887 - 21 september 1951)
Clara Maria Meirhaeghe(4 oktober 1897 - 24 maart 1991)
° 28 oktober 1942, Gottem
12 april 2011, Deinze, leeftijd: 68
ber. arbeider - wever
em.  
°  
 
ber.  
em.