Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
x. 31 december 1857, Wontergem
° 6 september 1823, Wontergem
 
ber. landbouwer
em.  
° 11 december 1827, Zeveren
 
ber. landbouwster - spinster
em.  
Kinderen
Camillus Bearelle(13 oktober 1860 - 18 juni 1926)